VÅRE TILBUD

FAGOVERSIKT

Her finner du en alfabetisk oversikt over alle fagene i kulturskolen. Dersom du er usikker på hva du skal velge kan du prøve vår fag-generator. Der kan du klikke deg frem og tilbake, og finne ut hvilke fag som passer best for deg. Fag-generatoren finner du HER.

 

AKUSTISK GITAR / EL. GITAR / MANDOLIN:

Vi arbeider både med akkordspill (grep) og melodispill etter noter og tabulatur, og elevene møter til timene enkeltvis eller i grupper på to eller tre. Alle får tilbud om å delta i intimkonserter og andre konserter, både sammen med andre gitarelever og elever på andre instrument. Vi forventer at elevene deltar i slike fellesaktiviteter og at de bruker tid med instrumentet sitt og øver på å tilegne seg det vi blir enige om på timene.

Passende begynneralder: For de fleste passer det å begynne å spille gitar i 3. eller 4. klassetrinn.

Lærere: Harald Høyvik og Øystein Hovrud

 

ASPIRANTGRUPPE VALDRES JUNIOR BRASS BAND:

Dette er et tilbud for de som vil begynne i Valdres Junior Brass Band (VJBB), og som spiller eller har spilt i klassekorps i 4. klasse. Det er noe forskjell på vanskelighetsgraden på musikken i klassekorpset på skolen og i hovedkorpset til VJBB, derfor er det lurt med litt mer samspilltrening før man begynner i hovedkorpset.
I aspirantgruppa spilles det et repertoar som er litt mer utfordrende enn i klassekorpset på skolen, men litt enklere enn i hovedkorpset. Man spiller vanligvis i aspirantgruppa i ca. 1/2-1 år før man kan begynne i hovedkorpset. Når du begynner i aspirantgruppa får du låne instrument av god kvalitet fra VJBB, og du får nødvendig notemateriell.I hovedkorpset får man både samspill og undervisning i smågrupper. Etterhvert får man anledning til å spille sammen med voksenkorpset Valdres Brass Band, som reiser på konkurranser og stevner.

Aldersgrense: fra 9 år (4. klasse) og oppover.

Lærere: Bjørn Magne Nyhagen og Fredrik Standnes Thorsen

 

BAND:

Drømmer du om å spille i band sammen med andre? Dersom du allerede spiller gitar, bass, trommer, piano eller synger kan du velge faget BAND i tillegg til instrument, og kulturskolen vil prøve å legge til rette for at du får band-drømmen oppfylt. Dersom du ikke allerede spiller et instrument, og er usikker på hvilket instrument som passer for deg velger du faget INTRO-BAND.

Lærere: Øystein Hovrud og Harald Høyvik

 

BRATSJ:

Bratsj er et instrument i strykefamilien, som er godt egnet til alle former for samspill.
Det har et vakkert register mellom celloen og fiolinen. Elevene som går på bratsj får oftere tilbud om samspill i orkester enn andre instrumenter, grunnet at det er færre som spiller dette instrumentet. Alle strykekvartetter trenger en bratsjist. Strykekvartett-repertoaret er stort, og gir derfor unike muligheter til musikkopplevelser. Som en parentes kan det nevnes at bratsjmiljøet i Valdres har tidligere utgjort halve bratsjgruppa i Norsk Barnesymfoniorkester.
Alle som går på bratsj i kulturskolene i Valdres spiller også i et av de fire orkestrene til Valdresstrykerne.

Vi har samarbeid med Valdres Sommersymfoni, Hadeland Strykeorkester, orkestre i Barcelona, Madrid, Bologna og Milano mfl. Hvert år deltar Valdresstrykerne på Hemsingfestivalen.
Valdresstrykerne er også en del av orkesteret Landstrykerne, som er et tilbud for strykere i Innlandet.

Passende begynneralder: fra ca.10 år, da instrumentene er litt større enn en fiolin.

Lærer: Eivind Dølerud

 

CELLO:

Cello er et strykeinstrument med en varm og god klang som kan brukes i mange forskjellige sammenhenger. På cello kan man både spille lyse melodier og mørke basstemmer.Man kan enten spille helt alene, sammen med andre instrumenter eller i band.
I celloundervisningen lærer man også å spille etter noter.
I tillegg til den ukentlige enetimen tilbys gruppetimen «Veslefrikk», et gratis samspillstilbud for fiolin- og cellonybegynnere.
«Valdresstrykerne» er orkesteret for de viderekomne elevene. Her møter elevene jevngamle elever fra hele dalføret i alderstilpassede grupper, som gir både sosial tilhørighet og nyttige samspill. Orkestrene spiller konserter, tilbyr seminarer og reiser på tur i både inn- og utland.

Passende begynneralder: Fra 5 – års alder og oppover.

Lærer: Susanne Engelmann

 

DANS:

Kjernestilen på dansetilbudet i kulturskolen er den allsidige dansestilen Jazzdans.
Jazzdans er en dansestil som kjennetegnes av rytme, energi og mange morsomme trinn. Det er en danseteknisk stilart hvor man blir kjent med typiske jazzelementer som isolasjon, dynamikk, rytmikk og ulike temposkifter og retninger.

På jazzklassene øver vi på teknikk og danser både energiske danser til rytmisk populærmusikk og mer lyriske danser med fokus på å formidle følelser og tekst til roligere musikk. Jazztimene henter inspirasjon fra mange hold bl.a. fra showdans/musikal, lyrisk/moderne dans og kan inneholde elementer fra f.eks ballett, salsa og urbane dansestiler.

Vi jobber med basisøvelser, grunnforståelse, styrke, isolasjoner, piruetter, spark, hopp, stretching og koreografi. Stilart og progresjon tilrettelegges etter gruppens nivå og interesse.
Dansetilbudet ved kulturskolen er i retning scenisk dans, og er ikke konkurranserettet som idrettsdans. Tilbudet legger til rette for deltakelse i UKM fra ungdomsskolealder og gir et solid utgangspunkt for de som ønsker å bli med på Ung i Valders musikaler eller satse på dans videre i livet.
Jazzdans undervises av faglærer Ida Evenstuen med erfaring som utøvende danser og pedagog.
Tilbudet passer for både nybegynnere og de med mer erfaring som i kulturskolen ellers, her er det ingen reservebenk. Ta med drikkeflaske, treningsklær og godt dansehumør.

Aldersgrense: fra 3. klasse og ut videregående skole.

Jazzdans i kulturskolen

Litt om dansestilen
Jazzdans er en dansestil som kjennetegnes av rytme, energi og mange morsomme trinn. Det er en danseteknisk stilart, hvor man blir kjent med typiske jazzelementer som blant annet isolasjon, dynamikk,
rytmikk og hurtige temposkifter. På jazzklassene øver vi på
teknikk og danser både energiske danser til rytmisk, populærmusikk og mer lyriske danser med fokus på å formidle følelser og tekst til roligere musikk. Jazztimene henter inspirasjon fra mange hold bl.a. fra showdans/musikal, lyrisk (dans etter tekst) og kan inneholde elementer fra f.eks ballett, salsa og urbane dansestiler. Vi jobber med basisøvelser, danseteknikk, styrke, isolasjoner, piruetter, spark, hopp, stretching og koreografi.

Klassens oppbygging
En typisk danseklasse har slik struktur:
• Oppvarming (rolig → middels → lettere intens) eks.: hoderull, kroppsisolasjon, hopp
• Kombinasjoner (etter gruppens nivå og interesse) eks.: utføre grunntrinn over gulv
• Koreografi – eks.: sette sammen trinn man har lært til en sammensatt dans
• Uttøyning – eks.: bevegelighetstrening og avspenning av ulike kroppsdeler
Prosess og mål
Det viktigste målet under klassene er danseglede, mestring og samhold i gruppen! Desto mer vi jobber med teknikk og grunntrinn, desto større blir mestringsfølelsen når dansen tar form, men klassen er åpen for alle uavhengig av erfaring eller kjennskap til stilen. Klassene vil ta hensyn til gruppens alder, nivå og interesse.

Nedre aldersgrense: 3.kl barneskole

Lærer: Ida Evenstuen

 

DANSEMIX (BEVEGELSE TIL MUSIKK):

Dette er en gruppeaktivitet, som stimulerer til musikkglede, danseglede, kreativitet og fellesskap. Dette tilbudet blir en veldig fin innføring i dans som fag, men med en bred tilnærming og på barnas premisser.

Alder: 1.-2. klasse

Lærer: Aurora Evenstuen

 

FIOLIN:

Fiolin er et instrument som passer til mange typer av musikk, fra symfoniorkesteret til populærmusikk i alle former. Eller ganske enkelt alene. Fiolin er et lett instrument å ta med seg og du kan lett holde små konserter i hjemmet. Nord-Aurdal har et stort strykemiljø som du kan nyte godt av hvis du melder deg på fiolin.
De fleste som går på fiolin i kulturskolene i Valdres spiller også i et av de fire orkestrene til Valdresstrykerne https://www.valdresstrykerne.no
Valdresstrykerne møtes hver tirsdag eller onsdag på Fagernes for å spille i orkester med barn og unge i samme alder.
Vi har samarbeid med Valdres Sommersymfoni, Hadeland Strykeorkester, orkestre i Barcelona, Madrid, Bologna og Milano mfl. Hvert år deltar Valdresstrykerne på Hemsingfestivalen.
Valdresstrykerne er også en del av orkesteret Landstrykerne, som er et tilbud for strykere i Oppland.

Passende begynneralder: 6 år, men gjerne også før, hvis undervisningen blir tilrettelagt, og foreldrene har mulighet til oppfølging (noe vi anbefaler alle foreldre).

Lærere: Eivind Dølerud og Bente Hemsing

 

FOLKEMUSIKKUNG:

FolkemusikkUng i Valdres er eit regionalt tilbod innan folkemusikk og folkedans for barn og ungdom. Prosjektet er drifta av Valdres Folkemusikklag som er ein frivillig organisasjon for dei seks spel og dansarlaga i Valdres. FolkemusikkUng sitt fokus er å skapa ein sosial møtestad og plattform der barn og ungdom frå heile regionen treffast og får ta del i eit større miljø. Vi legg stor vekt på å få med oss dyktige instruktørar, og vi har sidan oppstarten i 2011 fått etablert eit godt tilbod til folkemusikk- og folkedansinteresserte i Valdres. Vi har eit godt samarbeid med kulturskulane og vi brukar deira dyktige instruktørar i spel, song og dans. Valdres Folkemusikklag kjøper subsidierte tenester hjå kulturskulane. Slik er vi også med på å bygge opp stillingar i dei kommunale kulturskulane.
FolkemusikkUng skal ikkje vere ein erstattar for kulturskulane men eit viktig supplement.

 

HALLINGDANS og GODKARSTYKKJER:

I Valdres har me ulike dansar i lang tradisjon, dei eldste er bonde, springar og halling. Me har også ein tradisjon for runddans, eller gamaldans som fleire kallar det.Dette faget vil ta føre seg Hallingdansen med dei påfølgande godkarstykkja, eller gamle idrettsleikar som dei også kallast. Dette var spesielle krumspring dei sprekastei bygda bruka for å kappast i smidigheit og styrke før i tida.Bli med på ei aktiv økt og lær gamle triks. Kruking, stiftar og sparking av hatt!Ta med treningstøy og gode sko, samt godt humør.
Hallingdans blir tilbudt i samarbeid med Øystre Slidre kulturskule, undervisningen foregår på Tingvang, Heggenes, på tirsdager kl.17 og kl. 18, delt etter alder.
Vi oppfordrer deg også å oppsøke FolkemusikkUNG på museet. Dette foregår én gang i måneden på onsdager kl.16-18. Her møter du ungdom fra hele Valdres som har interessen for folkemusikk og -dans til felles. Tilbudet er gratis. For mere informasjon om datoer sjekk «FolkemusikkUNG i Valdres» på Facebook.

Aldersgrense: for elever i grunnskolealder og eldre.

Lærer: Håkon Aasen

 

HARDINGFELE:

Hardingfela er Noregs nasjonalinstrument og står sterkt i Valdres. Me har tradisjonsbærarar tilbake til 1700-talet, og låttane går frå spelemann til spelemann opp gjennom generasjonane. Med eit rikhaldig tradisjonsarkiv på Valdres Folkemuseum har me tilgang på materiale slik ein alder har hatt før, og me kan verkeleg koma djupt inn i historiane rundt spelemenn og låttane deira. Undervisninga skjer som regel på øyra, men dei fyrste åra brukar me eit enkelt notasjonssystem for å koma i gang 🙂
Folkemusikkmiljøet i Valdres er veldig levande og nybyrjarane får tidleg kome ut i miljøet og treffe dei aktive gjennom dansekurs/kveldar, konsertar, kappleikar m.m.
Som med alle instrument blir ein betre om ein øver og spelar mykje. Me har som regel einetimar til me kjem så langt at me kan vere med på samlingar og samspeløvingar, og mykje aktivitet i løpet av året; Strunkeveka, juniorsamlingar med hallingdalsungdomane, samspelkveldar, konsertar, kappleikar, turar og mykje meir :)FolkemusikkUNG går føre seg på museet ein gong i månaden, hjarteleg velkomne!

Passande begynneralder: Frå 1. trinn.

Lærer: Magne Olav Selland

 

INTRO – BAND/FOLKEMUSIKK/KLASSISK:

INTRO er for deg som vil dykke inn i musikkuniverset sammen med andre på din alder. I løpet av høstsemesteret kan du prøve ut forskjellige instrumenter og ha det gøy i samspill med andre som har samme interesse som deg. Målet er å lære grunnleggende teknikker, oppleve mestring og være kreativ i lag. Din lærer vil veilede deg, og hjelpe deg med å velge hvilket instrument du vil fordype deg i etter jul. Fra vårsemesteret vil undervisningen da enten foregå i gruppe eller enkeltvis, etter avtale med foresatte. Du behøver ikke å ha et instrument for å melde deg på dette tilbudet.

Gruppestørrelse: 2-5 elever
Alder: Fra 3. klasse (INTRO – KLASSISK fra 1. klasse)
Vi setter sammen grupper med så lite aldersspenn som mulig.
Tidspunkt: Avklares etter påmelding

Lærere INTRO – BAND: Harald Høyvik, Øystein Hovrud, Bjørn Magne Nyhagen
Lærere INTRO – FOLKEMUSIKK: Magne Olav Selland, Tore Espeset
Lærere INTRO – KLASSISK: Eivind Dølerud, Vadim Borodin

 

KONTRABASS:

Kontrabass er det største strykeinstrumentet og er et utrolig anvendelig og viktig instrument. Kontrabass trenges i alle stilarter og musikksjangre. Som bassist er man grunnfjellet og styrer pulsen i musikken.
Du lærer både å spille med og uten bue, og du lærer også å spille etter besifring og noter. Samspill er kjempeviktig for kontrabassister, og du velger selv om du etter hvert vil spille i strykeorkester, band eller sammen med folkemusikere. Du kan låne instrument av kulturskolen, og du behøver ikke å transportere instrumentet mellom hjem og skole hver uke, vi har en ekstra bass som står på kulturskolen.

Passende begynneralder: Fra 4.klasse

Lærer: Susanne Engelmann

 

LANGELEIK:

Langeleik er eit folkemusikkinstrument som har vore spelt i Valdres i mange hundre år.
Lærer du å spele langeleik brukar du ikkje noter, men lærer gjennom å høyre, sjå og herme etter læraren. Melodiane, låttane, høyrer heime i Valdresbygdene og det er lett å glede andre med spelet ditt! Du lærer enkelt dei første låttane, og det er fint å høyre p sjølv om du ikkje har spelt så lenge. Etter kvart kan du lære vanskelige låttar og til og med spele til dans.
Miljøet rundt langeleiken er veldig triveleg, og det er langeleikelevar ikke bare i Valdres! Når du har spelt ein stund, kan du også melde deg på sumarkurs i langeleikspel på Strunkeveko på Valdres Folkehøgskule eller bli med på helgekurs og ungdomstreff. FolkemusikkUNG ein onsdag i månaden er ein triveleg møteplass for alle folkemusikk- og danseelever i Valdres.

Passande begynneralder: Frå 8 års alderen er det veldig greitt å starte med undervisning, men fleire elever starta då dei var enda yngre.

Lærere: Solfrid Olmhus og Elisabeth Kværne

 

MESSING (messinginstrumenter):

Kornett, althorn og tenorhorn er de vanligste messinginstrumentene å begynne på, men det kan også være aktuelt med baryton eller tuba. Dette avhenger litt av størrelsen på elevene. Messinginstrumenter har et stort bruksområde, alt i fra korps og orkester til ulike typer jazzband, pop & rock, kirkemusikk og selvfølgelig som soloinstrument.
Teknikk, note- og rytmelesing læres parallelt i undervisningsopplegget, og som på alle andre instrumenter er øving hjemme en forutsetning for å utvikle seg på instrumentet.
Undervisningen foregår individuelt eller i grupper på 2-4 elever.
De fleste som spiller messinginstrumenter, er med i Valdres Junior Brass Band (aspirantkorps eller hovedkorps), hvor de får spille, ha det gøy og sosialt sammen med andre. Der får man også kjennskap til musikk i mange ulike genre. Når man kommer i ungdomsskolealder og har nådd et visst nivå, kan man f.eks. begynne i Valdres Brass Band eller i de andre korpsene i kommunen.

Passende begynneralder: 9-10 år (eller eldre), men man kan begynne tidligere dersom det ligger til rette for det.

Lærer: Bjørn Magne Nyhagen

 

MUNNHARPE:

Prøv deg på munnharpe! Som eit av verdas eldste instrument har det stor utbreiing, og i Norge har me ein lang tradisjon for munnharpespeling. Eit veldig lite instrument som kan vere med overalt, og skapar liv kvar enn ein tek det opp! Kom og lær instrumentet og få innsikt i ein spanande toneskatt:)

Passende begynneralder: fra 8 år (3. trinn) og oppover.

Lærer: Magne Olav Selland

 

PIANO:

Piano er et allsidig instrument som kan brukes i alle mulige sammenhenger, både som soloinstrument innenfor klassisk, pop eller rock, i band, sammen med sang eller i kombinasjon med hvilket som helst annet instrument. Du blir kjent med instrumentet både med og uten noter, med vekt på at du lærer grunnleggende teknikk og notelære. Å kunne spille piano er en stor skatt som man vil ha glede av resten av livet!
Det blir lagt opp til samspill om det er ønskelig.
Instrument: en fordel om elevene har piano hjemme, men kulturskolen har et par keyboard/ el-piano til leie.

Passende begynneralder er 6 – 8 år, men alle alderstrinn er velkomne!

Lærer: Vadim Borodin

 

SANG:

Som songelev får du moglegheit til å bli kjend med stemma di og kva potensiale den har. Du lærer om korleis kropp, pust, kjensler og artikulasjon heng saman med korleis vi greier å utrykke oss og skape lyd på ulike måtar. Du lærer også korleis du skal ta vare på instrumentet ditt på best mogleg måte.Du vil få brei kjennskap til ulike songar og sjangrar innanfor rytmisk musikk, med hovudvekt på populærmusikk. Du får vere med å bestemme kva låtar vi skal jobbe med, men vi søkjer å byte på å finne songar slik at vi opprettheld både variasjon, fagleg utvikling og motivasjon. Vi jobbar hovudsakleg gehørbasert, men brukar enkel notasjon for visuell framstilling, og er også innom enkel notelære.Det viktigaste vi jobbar med, er songglede. Å synge for andre på ei scene kan vere fantastisk gøy og frigjerande, samstundes kan det vere litt skummelt. Teknikkar for å finne tryggleik til å stå framfor andre og formidle er også noko vi brukar tid på i songtilbodet.
Mange elevar kan også oppleve det som fint og meiningsfylt å kunne spele enkle grep på gitar eller piano ved sidan av å synge sjølve. Dette kan vi også få til på songtilbodet.Å synge saman med andre, anten vokalt eller i samspel, kan vere ekstra gøy. Vi prøver å få til dette for dei som ynskjer, og tilrår å søkje vokalgruppe som eige tilbod i tillegg til songundervisning om dette er ynskjeleg.

Alder: fra ca. 5.klasse

Lærer: Marita Hovi

 

SLAGVERK:

Slagverk omfatter egentlig en hel del ulike instrumenter: skarptromme, stortromme, cymbaler, trommesett, forskjellige melodiske slagverkinstrumenter (klokkespill, xylofon, vibrafon, pauker osv). Og sist, men ikke minst, en masse forskjellige rytme-/perkusjonsinstrumenter (tamburin, woodblock, kubjelle, bongos, triangel osv).
Vi bruker mest skarptromme og trommesett i undervisningen, men vil også i perioder utforske f.eks. klokkespill, hvor man får litt kjennskap til melodisk slagverk.
I undervisningen blir det lagt vekt på teknikk, koordinasjon, rytmeforståelse, notelesing…

Passende begynneralder: fra 9 år (4. trinn) og oppover.

Lærere: Bjørn Magne Nyhagen og Fredrik Thorsen

 

SALONGORKESTER, VOKSEN:

Strandefjorden Salongorkester er et orkester for deg som ønsker å spille variert musikk sammen med andre. Vi øver på mandager i konsertsalen på Trykkeriet. Besetningen består hovedsakelig av strykere, treblåsere, slagverk, piano og sang. Repertoaret strekker seg fra Sjostakovitsj til Metallica.

Alder: for voksne

Lærer/dirigent: Eivind Dølerud

 

TILRETTELAGT MUSIKKUNDERVISNING (MUSIKKTERAPI):

Tilbud som gis individuelt eller i gruppe der kommunikasjon, samhandling og fellesskapsopplevelse står sentralt.
Sang / musiske aktiviteter er verktøyet for å nå utenom-musikalske mål (f.eks. øve opp evnen til språk og motorikk, øke konsentrasjon og oppmerksomhet, gi mestringsglede).

Aldersgrense: for voksne

Lærere: Sigrun Bjørgo, Marilyn Almeida og Elvira Rud (med forbehold om endringer).

 

TORADER:

På torader kan man spille all slags musikk, men det er lett og lystig musikk som mest forbindes med dette instrumentet. Ofte dansemusikk. Det er mye låt i en torader, og det blir fort god stemning med en torader i nærheten. Til opplæring brukes «toradernoter», og at man ser og lytter på andre (læreren). Vanlige noter kan også brukes.

Passende begynneralder: Fra 8 – 9 år og oppover.

Lærer: Tore Espeset

 

TRADISJONSSONG:

Kjært barn har mange namn: Vokal folkemusikk, tradisjonssong, kveding, hulling og folkeleg song. I gamle dagar vart songen brukt når ungane skulle sova, trengde trøyst eller berre til leik og moro. Og det fanst stølssongar, arbeidsviser, stev, salmar og viser om kjærleik og dramatiske hendingar. Songarane nytta naturtoneskalaen, glidetonar og «krullar». Difor høyrest kveding annleis ut enn den songteknikken vi brukar i nyare song. Vi lærer ved å lytte og herme. Om du melder deg på tradisjonssong får du høve til å vidareføre ein lokal tradisjon, vera med i eit triveleg folkemusikkmiljø, og i tillegg får du eit musikalsk verktøy som du kan bruke i mange samanhengar.

Passande startalder: frå 1. trinn og oppover.

Lærer: NN

 

VISUELL KUNST:

Gleden ved å se og oppdage farge og form i natur og omgivelser, er viktige impulser innenfor faget. Her får elevene muligheten til å være skapende mennesker. Vi tar utgangspunkt i barn og unges eget initiativ, og den fascinasjon de har omkring temaer de har i eget liv og samfunnet som omgir dem. Vi gir tilstrekkelig handlingsrom i egen utforskning, undring og eksperimentering. Derfor er viktige elementer i undervisninga at elevene skal få oppleve ulike former, farger, komposisjon, redskaper og teknikker. Undervisninga foregår i grupper.

Aldersgrense: fra 2.klasse

Lærer: Anica Seljestad

 

VOKALGRUPPE:

Her vil du få synge mye og variert! Med en lekende tilnærming vil du bli kjent med ulike måter å bruke stemmen på, og være innom mange ulike sjangre, fra joik og visesang til pop og rock. Du vil bli kjent med ulike musiske elementer som rytme, klang, intonasjon, styrke etc. De som ønsker vil også få mulighet til å synge solo. I tillegg vil dette skje på en sosial arena der du vil bli kjent med andre med felles interesse.

I tillegg er det mulig å søke om individuell undervisning. Her tilpasses undervisningen til den enkeltes nivå, ønsker og interesser. Vi vil trene på formidling og scenetrygghet, og du vil få opplæring i mikrofonteknikk. Du vil også få mulighet til å opptre både alene og i samspill med andre elever i kulturskolen.

Alder: fra 4. trinn og oppover.

Lærer: Marita Hovi

 

VALDRES BARNE –OG UNGDOMSTEATER:

Liker du å kle deg ut, synge eller stå på scenen? Ja, da er teater stedet for deg!
Vårt fokus er å jobbe mot en felles forestilling, der barn og unge får utfolde seg i ulike roller og tilegne seg kunnskap på hvordan en forestilling blir til fra start til mål.

Aldersgrense: fra 3. klasse og oppover.Tid: Torsdager kl.17-19

Lærer: Anica Seljestad

 


 

TIMEPLAN FOR DE ULIKE GRUPPETILBUDENE 2023/2024:

Vi tar forbehold om endringer i løpet av året.

 

DANSEMIX (BEVEGELSE TIL MUSIKK):

Konsertsalen i Trykkeriet (Vektersalen), tirsdager kl. 16.30 – 17.15 (5 år/1. klasse)
Konsertsalen i Trykkeriet (Vektersalen), tirsdager kl. 17.25 – 18.10 (2. klasse)

 

DANS (JAZZDANS):

Nord-Aurdal ungdomsskole – dansesalen, tirsdager kl. 14.20 – 15.20 (5. klasse)
Nord-Aurdal ungdomsskole – dansesalen, tirsdager kl. 15.30 – 16.15 (3. – 4. klasse)
Nord-Aurdal ungdomsskole – dansesalen, onsdager kl. 14.30 – 15.30 (6. – 7. klasse)
Nord-Aurdal ungdomsskole – dansesalen, onsdager kl. 15.45 – 17.15 (ungdom)

 

HARDINGFELE SAMSPILL (elever fra flere kommuner):

Konsertsalen i Trykkeriet (Vektersalen), onsdager kl. 17.30 – 18.30

 

DROP-IN BAND (ÅPENT BANDROM):

Trykkeriet – Studio 1, Studio 3, Ensemblerom, tirsdager kl. 19.00 – 20.30

 

STRANDEFJORDEN SALONGORKESTER:

Konsertsalen i Trykkeriet (Vektersalen), mandager kl. 18.30 – 20.30

 

VALDRES JUNIOR BRASS BAND:

Fellesøving hovedkorps: Leira grendehus, torsdager kl. 17:00 (16.45) – 18:30
Fellesøving aspirantkorps: Nord-Aurdal barneskole, tirsdager kl. 14.20 – 15.30
Gruppetimer for VJBB-elever: Trykkeriet, mandager kl. 14.30 – 17.45

 

VALDRESSTRYKERNE:

Orkester 1: Trykkeriet – konsertsalen (Vektersalen), onsdager kl. 17.30 – 18.30
Orkester 2: Trykkeriet – ensemblerom, tirsdager kl. 17.00 – 18.15
Orkester 3: Trykkeriet – konsertsalen (Vektersalen),mandager kl. 18.30 – 20.30
Celloensemble: Trykkeriet – bandrom onsdager kl. 17.30 – 18.15

 

VESLEFRIKK (samspill for nybegynnere på strykeinstr.):

Trykkeriet – bandrom: tirsdager kl. 17.00 – 17.45

 

VISUELL KUNST:

Trykkeriet – kunstrom, onsdager kl. 14.20 – 15.35, gruppe C (5. – 6. klasse)
Trykkeriet – kunstrom, onsdager kl. 14.45 – 17.00, gruppe B (3. – 4. klasse)
Trykkeriet – kunstrom, onsdager kl. 17.10 – 18.25, gruppe A (2. – 4. klasse)
Trykkeriet – kunstrom, onsdager kl. 18.35 – 20.05, gruppe E (fra 8. klasse)
Trykkeriet – kunstrom, tordager kl. 14.40 – 16.10, gruppe D (6. – 7. klasse)

 

HALLINGDANS:

Skoleåret 2023/2024 er tilbudet samlingsbasert, og datoene for høsten 2023 er: 22. sept., 20. okt. 1. des. og 15. des.

 

VALDRES BARNE- OG UNGDOMSTEATER:

Konsertsalen i Trykkeriet (Vektersalen), torsdager kl. 17.00 – 19.00 samt flere helgeøvinger i løpet av sesongen.

 

TILRETTELAGT MUSIKK:

Solbakken: onsdager kl. 16.40 – 17.40
Kongsvegen: onsdager kl. 17.50 – 18.50
Strandefjorden sang og rytme: torsdager kl. 17.00 – 18.00 (Leirali)
Oppvask: torsdager kl. 18.10 – 19.10 (Leirali)