PRISER

Elevkontingent pr. 01.08.2024 (alle priser er pr. semester/halvår)

Faktura på elevkontingent sendes ut i slutten av hvert semester.

 

Instrumental- og sangundervisning, individuell og smågruppe:   2.085,-

Vokalgruppe med individuell undervisning:   2.085,-

Vokalgruppe:   1.210,-

Visuell kunst:   1.210,-

Dansegrupper:   1.210,-

Valdres barne- og ungdomsteater:   kontingent til laget

Aspirantgruppe Valdres Junior Brass Band:   kontingent til laget

Instrumentopplæring Valdres Junior Brass Band:   kontingent til laget

Det er egne priser for voksne elever:

Individuell time, voksne:   2.750,-

Gruppetime, voksne:   1.620,-

Fordypningsprogram musikk:   990,-

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% moderasjon for det yngste barnet ved 2 barn i kulturskolen. Videre 50% for barn nr 3 osv. Elever som deltar på flere aktiviteter, får ikke moderasjon for aktivitet nr. 2 og 3.

 

Instrumentleie:

Vi har noen få instrumenter til utleie. Utleietiden er vanligvis kun det første året. Deretter må man holde instrument selv.

Pris for leie:   kr. 400,- pr. semester

 

Undervisningsmateriell:

Elevene må regne med å kjøpe noe undervisningsmateriell selv.

Elevene på visuell kunst blir fakturert kr. 300,- pr. semester i materiellavgift.

 

Om betaling:

Det søkes plass for ett skoleår av gangen. Elever som meldes ut etter at de er tatt opp som elever til nytt skoleår, må regne med å betale for hele semesteret. Eventuell avmelding til vårsemesteret må skje skriftlig til kulturskolens rektor innen 1. desember. I motsatt fall vil kontingent for vårsemesteret bli krevd.

Eleven kan få redusert semesteravgift dersom denne mister mer enn 2 undervisningstimer pr. halvår der skolen ikke klarer å skaffe vikar.

 

Friplass/reduksjon av elevavgift:

Som et tiltak innenfor barnefattigdom/folkehelse, kan de som har behov for fritak fra/reduksjon av elevkontingent, kontakte kulturskolen direkte for mer informasjon om ordninger. NB! Gjelder bare barn i grunnskolealder.

 

Oppsigelse av elevplass SKAL sendes skriftlig til rektor i kulturskolen.

Er eleven det gjelder under 18 år, er det foresatte som er ansvarlige

for å si opp plassen.