TRYKKERIET

Kulturskolen flytter til Trykkeriet!

Kulturskolen har flyttet til nye flotte lokaler i Fagernes sentrum. «Trykkeriet» som det heter på folkemunne, eller de gamle trykkerilokalene til Avisa Valdres, har blitt forvandlet til topp moderne kulturlokaler. Her er det spesialtilpassede rom for alle uttrykksformer, innbydende fellesarealer for både elever og foresatte, og en flott konsert- og forestillingssal! Trykkeriet har som målsetting å være et kraftsentrum for musikk, dans, teater og visuell kunst i både Nord-Aurdal og Valdres. Når de siste detaljene kommer på plass, skal også hele danseundervisningen flytte til Trykkeriet, det gleder vi oss til!

Hvordan kommer jeg meg til Trykkeriet?

Elever fra 5.klasse forventes å kunne gå selvstendig til undervisning på Trykkeriet etter skoletid. Yngre elever vil ha gruppeundervisningen sin på et senere tidspunkt på ettermiddagen, slik at foresatte kan hjelpe eleven med å komme seg hit. Ta en titt på kartene under, disse viser veien (stiplet linje) du som elev skal gå fra skolen uten å krysse E16. Detaljkartet viser også hvor du som foresatt skal parkere. Vi oppfordrer foresatte til å gå veien sammen med eleven, før eleven skal klare dette selv etter sommerferien!

Tidspunkt for individuelle timer vil til en viss grad kunne tilpasses den enkeltes behov. Timeplan på undervisning høsten 2024 blir sendt ut i uken før skolestart. Da får du også informasjon om hvor undervisningen finner sted. Tilrettelagt musikk og enkelte korpsgrupper vil ikke ha sitt tilholdssted på Trykkeriet.

Parkering:

Parkering utenfor hovedinnganen er forbeholdt bevegelseshemmede. Øvrige finner mange parkeringsmuligheter i nærområdet.

Gå fra skolen:

Detalj og parkering: