SØKNADSSKJEMA

Elektronisk søknadsskjema finner du her: SØKNADSSKJEMA

Er du foresatt, er fødselsdatoen din (6 siffer – ddmmåå) brukernavn.

Det er mulig å søke på flere tilbud, men vær oppmerksom på at kjernetilbudet i kulturskolen krever innsats hjemme, og man må sette av tid til dette. 

I løpet av juni får du beskjed om du har fått plass på det du søkte på innen søknadsfristen. Informasjon om timeplan og alle andre detaljer kommer på e-post i uken før skolestart til høsten. Søknader etter søknadsfristen vil bli behandlet fortløpende etter det. Noen fag i kulturskolen har venteliste, men vi håper å kunne oppfylle så mange ønsker som mulig.

VIKTIG!

Når du har fått plass i kulturskolen beholder du plassen helt til skriftlig oppsigelse er mottatt. Frist for avmelding før nytt kulturskoleår er 1. mai. Elever som meldes ut i påbegynt semester, må regne med å betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever får to prøvetimer.

Eleven kan få redusert elevavgift dersom han/hun mister mer enn to undervisningstimer pr. halvår dersom skolen ikke klarer å skaffe vikar.

Oppsigelse av elevplass SKAL gjøres skriftlig til kulturskolerektor. Er eleven det gjelder under 18 år, er det foresatte som er ansvarlige for å si opp plassen.