SØKNADSSKJEMA

Dersom man søker plass på flere tilbud, er det ingen automatikk i at man får plass på alle. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta inn alle søkere på alle tilbud, og må prioritere at så mange som mulig får plass i kulturskolen. Man må også huske på at jo flere instrumenter man spiller, desto mer øving og forberedelser kreves det.

Elektronisk søknadsskjema finner du her: SØKNADSSKJEMA

VIKTIG!

Man søker om plass for ett skoleår av gangen. Elever som meldes ut i påbegynt semester, må regne med å betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever får to prøvetimer.

Eleven kan få redusert elevavgift dersom han/hun mister mer enn to undervisningstimer pr. halvår dersom skolen ikke klarer å skaffe vikar.

Oppsigelse av elevplass SKAL gjøres skriftlig til kulturskolerektor. Er eleven det gjelder under 18 år, er det foresatte som er ansvarlige for å si opp plassen.