SØKNADSSKJEMA

Her finner du link til søknadsskjema i SPEEDADMIN, som er programmet kulturskolen bruker til registrering. Merk at dersom man søker plass på flere tilbud, er det ingen automatikk i at man får plass på alle. Vi har heller ikke mulighet til å ta inn alle søkere på alle fag siden en del fag har begrenset med plasser, men kulturskolen prøver å legge til rette for at så mange som mulig får plass. Man må også huske på at jo flere instrumenter man spiller, desto mer øving og forberedelser kreves det.

Elektronisk søknadsskjema finner du her: SØKNADSSKJEMA

Er du foresatt, er fødselsdatoen din (6 siffer – ddmmåå) brukernavn.

VIKTIG!

Når du har fått plass i kulturskolen beholder du plassen helt til skriftlig oppsigelse er mottatt. Frist for avmelding før nytt kulturskoleår er 1. mai. Elever som meldes ut i påbegynt semester, må regne med å betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever får to prøvetimer.

Eleven kan få redusert elevavgift dersom han/hun mister mer enn to undervisningstimer pr. halvår dersom skolen ikke klarer å skaffe vikar.

Oppsigelse av elevplass SKAL gjøres skriftlig til kulturskolerektor. Er eleven det gjelder under 18 år, er det foresatte som er ansvarlige for å si opp plassen.