OM

Kulturskolen er lovfestet i Opplæringsloven:

¨…alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og kulturskoletilbud organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet forøvrig…¨


Om kulturskolen

Nord-Aurdal kulturskole er eid og drevet av Nord-Aurdal kommune. Fra høsten 2023 flytter kulturskolen inn i nye lokaler i Trykkeriet, sentralt i Fagernes sentrum. Men vi har også undervisning andre steder i kommunen.

Kulturskolen har som mål å være et ressurssenter for alle innbyggere i Nord-Aurdal, og har et godt samarbeid med kor, korps, Valdres barne- og ungdomsteater, Briskeby ungdomshus, Introduksjonssenteret, samt grunnskolene, barnehagene og kirkene.

Vi har felles lærere med flere av våre nabokommuners kulturskoler.

Om undervisningen

Undervisningen blir gitt i grupper eller som individuelle timer. Lengden på undervisningen vil variere etter hvilket behov eleven har og etter gruppestørrelsen.

Kulturskolen følger grunnskolens skoleår. Undervisningen foregår ukentlig etter skoletid, i forlengelse av skoledagen og om kvelden.

For at elevene skal føle mestring og glede av å motta individuell undervisning, er det nødvendig å øve hjemme. Foreldredeltakelse er svært ønskelig, og vi inviterer til utviklingssamtaler der vi ønsker å gi råd og vink om hvordan de foresatte kan hjelpe til.

Mange elever (f.eks. blåsere og strykere) har samspill hver uke hele skoleåret, organisert av lag og foreninger. For dem som ikke har samspill/ fellesprosjekt ukentlig, prøver vi å legge tilrette for møte og samspill med likesinnede, for eksempel i form av samspill i forkant av en konsert, møte med medelever til intimkonsert eller deltakelse på drop-in kveld til åpent bandrom.

Rammeplan for kulturskolen er grunnlaget for organisering av undervisningen vår. Vi deler inn vår virksomhet i tre ulike programmer. Du kan lese mye mer om dette i følgende link, men kort fortalt tilbyr vi breddeprogram (lavterskel gruppetilbud for nysgjerrige og nybegynnere), kjerneprogram (individuell undervisning og gruppeundervisning for interesserte på alle nivå) og fordypningsprogram (tilpasset utvidet undervisning for elever på kjerneprogrammet, som viser ekstra dedikasjon, innsats og iver).

Rammeplan for kulturskolen finner du HER

 

BREDDEPROGRAM:

 

Musikkbarnehage

Her utfolder barn seg med musikk under kyndig veiledning av en kulturskolelærer som besøker barnehagene. Barna får oppleve fellesskap, mestring og glede med levende musikk, aktiviteter, rollelek og dans. Tilbudet forgår i barnehagens kjernetid i perioder på 10 uker fordelt over hele året. Tilbudet er gratis og trenger ikke påmelding.

 

Kulturskolekarusell for 2. trinn ved Nord-Aurdal barneskole

Syv kulturskolelærere med komptanse i mange ulike fag tar over musikkundervisningen på 2.trinn ved Nord-Aurdal barneskole, 60min i uken. Elevene blir delt inn i smågrupper på 8-9 elever og får et nært møte med fagene og lærerne i kulturskolen. Etter 6-7 uker bytter gruppene lærer og får dermed spennende innsikt i alle tilbudene som finnes i kulturskolen. Spekteret går fra folkedans, sang, langeleik, bevegelsesleker, komponering og utprøving av instrumenter til formingsaktiviteter, mini-konsertopplevelser og turer til kulturskolens nye lokaler.
Tilbudet er en del av grunnskoleopplæringen og trenger ikke påmelding.

 

Klassekorps for 4. trinn ved Nord-Aurdal barneskole

Her får elevene en i aller høyeste grad aktiviserende og praktisk musikkundervisning ved å lære å spille sammen i korps. To timer i uken overtar to av våre lærere klassene i 4.trinn og lar dem oppleve mestring og fellesskap.
Rytmeleker, notelære, lytting, samspill og felles opplevelser med opptredener er en naturlig del av klassekorpsåret. Etter introduksjonsperioden får elevene tildelt faste instrumenter, som de også får lov til å ta med hjem ved spesielle anledninger. Høydepunktet er nok når klassekorpset viser hva de har lært i 17.mai toget. Men også opptreden på frivillige kveldsarrangement i samarbeid med kulturskolen, Valdres junior brassband og Valdres brassband åpner dørene til å se hvilke muligheter som finnes i musikkens verden. Tilbudet er en del av grunnskoleopplæringen og trenger ikke påmelding.

 

Veslefrikk

Veslefrikk er samspill for nybegynnere på fiolin, cello og kontrabass. Her er både det sosiale og det musikalske i fokus. Tilbudet foregår ukentlig.
Tilbudet er gratis og trenger ikke påmelding.

 

Intro-band/folkemusikk/klassisk

Se informasjon under fanen Våre tilbud

 

Bevegelse til musikk

Se informasjon under fanen Våre tilbud

 

Tilrettelagt musikk

Se informasjon under fanen Våre tilbud

 

 

KJERNEPROGRAM:

Se informasjon under fanen Våre tilbud

 

 

FORDYPNINGSPROGRAM:

Overgang fra kjerne- til fordypningsprogram skjer i dialog mellom elev, foresatt, lærer og rektor i kulturskolen. Tilbudet er tilpasset hver enkelt elev, og kan for eksempel i faget musikk innebære ekstra ukentlig akkompagnementstid, undervisning i hovedinstrument to ganger i uken, ekstra tilbud om samspill eller ekstra konsertaktivitet. Krav til eleven og hjemmet er vilje til å yte ekstra. Vi forventer daglig øving og et aktivt forhold til faget.
Nord-Aurdal kulturskole jobber kontinuerlig med å tilpasse undervisningen til elevenes innsats og ambisjoner, og vi har en bevisst holdning til å imøtekomme hver enkelt elevs behov, uansett om det gjelder elever på bredde-, kjerne- eller fordypningsprogram.