OM

Kulturskolen er lovfestet i Opplæringsloven:

¨…alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og kulturskoletilbud organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet forøvrig…¨


Om kulturskolen

Nord-Aurdal kulturskole er eid og drevet av Nord-Aurdal kommune. Vi har lokaler på Nord-Aurdal barneskole, men har også undervisning andre steder rundt om i kommunen.

Kulturskolen har som mål å være et resurssenter for alle innbyggere i Nord-Aurdal, og har et godt samarbeid med kor, korps, Valdres barne- og ungdomsteater, Briskeby ungdomshus, Introduksjonssenteret, samt grunnskolene og kirkene.

Vi har felles lærere med flere av våre nabokommuner.

Om undervisningen

Undervisningen blir gitt i grupper eller som individuelle timer. Lengden på undervisningen vil variere etter hvilket behov eleven har og etter gruppestørrelsen. I perioder kan undervisningen bli gitt i form av seminarer eller som fellessamlinger. Slik kan elevene ta del i samspill og få individuelt tilrettelagt undervisning.

Kulturskolen følger grunnskolens skoleår. Undervisningen foregår etter skoletid, i forlengelse av skoledagen og om kvelden.

For at elevene skal føle mestring og glede ved å spille et instrument, er det nødvendig å øve hjemme. Foreldredeltakelse er svært ønskelig, og vi inviterer til halvårlige samtaler der vi ønsker å gi råd og vink om hvordan de foresatte kan hjelpe til.

Mange elever (f.eks. blåsere og strykere) har samspill hver uke hele skoleåret, men for de som ikke har samspill/ fellesprosjekt ukentlig, foregår dette ca. 6 uker i året, i hovedsak på onsdag ettermiddag fram til kl. 18:00. Sesongplanen vil gi mer informasjon om dette.