OM

Kulturskolen er lovfestet i Opplæringsloven:

¨…alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og kulturskoletilbud organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet forøvrig…¨


Om kulturskolen

Nord-Aurdal kulturskole er eid og drevet av Nord-Aurdal kommune. Fra høsten 2023 flytter kulturskolen inn i nye lokaler i Trykkeriet, sentralt i Fagernes sentrum. Men vi har også undervisning andre steder i kommunen.

Kulturskolen har som mål å være et ressurssenter for alle innbyggere i Nord-Aurdal, og har et godt samarbeid med kor, korps, Valdres barne- og ungdomsteater, Briskeby ungdomshus, Introduksjonssenteret, samt grunnskolene, barnehagene og kirkene.

Vi har felles lærere med flere av våre nabokommuners kulturskoler.

Om undervisningen

Undervisningen blir gitt i grupper eller som individuelle timer. Lengden på undervisningen vil variere etter hvilket behov eleven har og etter gruppestørrelsen.

Kulturskolen følger grunnskolens skoleår. Undervisningen foregår ukentlig etter skoletid, i forlengelse av skoledagen og om kvelden.

For at elevene skal føle mestring og glede av å motta individuell undervisning, er det nødvendig å øve hjemme. Foreldredeltakelse er svært ønskelig, og vi inviterer til utviklingssamtaler der vi ønsker å gi råd og vink om hvordan de foresatte kan hjelpe til.

Mange elever (f.eks. blåsere og strykere) har samspill hver uke hele skoleåret, organisert av lag og foreninger. For dem som ikke har samspill/ fellesprosjekt ukentlig, prøver vi å legge tilrette for møte og samspill med likesinnede, for eksempel i form av samspill i forkant av en konsert, møte med medelever til intimkonsert eller deltakelse på drop-in kveld til åpent bandrom.