Søknadsfrist utsatt til 1. mai 2020

Pga Koronasituasjonen er fristen for re-registrering og søknad om elevplass for skoleåret 2020/2021 utsatt til 1. mai. Er du elev nå, gå til  SPEEDADMIN øverst på siden for re-registrering. Skal du søke om elevplass for første gang, gå til SØKNADSSKJEMA.