PRISER

Elevkontingent pr. 01.01.2018 (alle priser er pr. semester/halvår)

 

Instrumental- og sangundervisning:   1.800,-

Vokalgruppe med individuell undervisning:   1.800,-

Vokalgruppe:   1.040,-

Visuell kunst:   1.040,-

Dansegrupper:   1.040,-

Småtrølltreff:   600,-

Tingnes barnekor:   kontingent til laget

Valdres barne- og ungdomsteater:   kontingent til laget

Aspirantgruppe Valdres Junior Brass Band:   kontingent til laget

 

Det er egne priser for voksne elever:

Individuell time, voksne:   2.300,-

Gruppetime, voksne:   1.370,-

 

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% moderasjon for det yngste barnet ved 2 barn i kulturskolen. Videre 50% for barn nr 3 osv. Elever som deltar på flere aktiviteter, får ikke moderasjon for aktivitet nr. 2 og 3.

Instrumentleie:

Vi har noen få instrumenter til utleie. Utleietiden er vanligvis kun det første året. Deretter må man holde instrument selv.

Pris for leie:   kr. 400,- pr. semester

 

Om betaling:

Man søker om plass for ett skoleår av gangen, men elevavgiften faktureres to ganger i året (vår- og høstsemester). Elever som meldes ut i påbegynt semester, må regne med å betale elevavgiften for hele semesteret.

Nye elever får to prøvetimer.

Eleven kan få redusert elevavgift dersom han/hun mister mer enn to undervisningstimer pr. halvår der skolen ikke klarer å skaffe vikar.

 

Oppsigelse av elevplass SKAL sendes skriftlig til rektor i kulturskolen.

Er eleven det gjelder under 18 år, er det foresatte som er ansvarlige

for å si opp plassen.