Priser f.o.m. 1.1.2018

Elevkontingent (kr. pr. semester/halvår)


Instrumental- og sangundervisning

Vokalgruppe med individuell undervisning

Vokalgruppe

Visuell kunst

Dansegrupper

Småtrølltreff

Tingnes barnekor

Valdres barne- og ungdomsteater

Aspirantgruppe Valdres Junior Brass Band


Det er egne priser for voksne elever:

Individuell time, voksne

Gruppetime, voksne

1.800

1.800

1.040

1.040

1.040

   600

   kontingent til koret

   kontingent til teateret

   kontingent til korpset2.300

1.370

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% moderasjon for det yngste barnet ved 2 barn i kulturskolen.  Videre 50% for barn nr 3 osv. Elever som deltar på flere aktiviteter, får ikke moderasjon for aktivitet nr. 2 og 3.


Instrumentleie:

Vi har noen få instrumenter til utleie. Utleietiden er vanligvis kun det første året. Deretter må man holde instrument selv.

Pris for leie: kr. 400,- pr. semester


Om betaling:

Man søker om plass for ett skoleår av gangen, men elevavgiften faktureres to ganger i året (vår- og høstsemester). Elever som meldes ut i påbegynt semester, må regne med å betale elevavgiften for hele semesteret.

Nye elever får to prøvetimer.


Eleven kan få redusert elevavgift dersom han/hun mister mer enn to undervisningstimer pr. halvår der skolen ikke klarer å skaffe vikar.


Oppsigelse av elevplass SKAL sendes skriftlig til rektor i kulturskolen.

Er eleven det gjelder under 18 år, er det foresatte som er ansvarlige

for å si opp plassen.